نویسنده = زارع چاهوکی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش‌های آمار مکانی در مدل‌های پیش‌بینی رویشگاه گونه‌های گیاهی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-24

محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد زارع ارنانی؛ اصغر زارع چاهوکی؛ لیلا خلاصی اهوازی