نویسنده = نودهی، راحله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع گونه‌ای و رابطة آن با عوامل محیطی در مراتع اشتهارد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-49

محمدعلی زارع چاهوکی؛ راحله نودهی؛ علی طویلی