نویسنده = روستا، محمد جواد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر تلقیح قارچ اندومیکوریزا بر رنگیزه‌های گیاهی و شاخص‌های رشد رویشی گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 18-30

رزا قوچانی؛ حسین عباسپور؛ محمد جواد روستا؛ سکینه سعیدی سار


2. ترکیب فاصله تاکسونومیکی خاک ها و درخت تصمیم برای پیش بینی مکانی کلاس های خاک در اردکان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-39

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمد جواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان