نویسنده = خراسانی‌نژاد، سارا
تعداد مقالات: 1
1. اثر محلول پاشی کودآهن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea) تحت تیمارهای کم‌آبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-70

سارا خراسانی‌نژاد؛ حسین گرگینی شبانکاره؛ ملیحه آزادی؛ زهرا مهاجروطن