نویسنده = پیرسته انوشه، هادی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و وزن خشک در کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor) و کوشیا (Bassia indica)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 14-30

هادی پیراسته انوشه؛ غلامحسن رنجبر؛ سیدعلی طباطبایی


2. تعیین آستانه تحمل به شوری گونه‌های سالیکورنیا با استفاده از آب خلیج‌فارس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-112

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیرسته انوشه