نویسنده = زارع چاهوکی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل هیدروژئومورفولوژیکی تشکیل الگوهای چندضلعی در شق‌های دشت یزد-اردکان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-43

اصغر زارع چاهوکی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سیدمهدی حسینی