نویسنده = جنیدی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. اثر تاغ کاری و پسته کاری بر تغییرات ذخایر کربن و ازت درمنه زارهای استان سمنان

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-25

حامد جنیدی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ احمد صادقی پور