نویسنده = بشری، حسین
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مدل IRIFR برای شبیه‌سازی هدررفت خاک در رخساره‌های گوناگون فرسایش بادی به کمک داده‌های دستگاه سنجش فرسایش بادی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-25

ایرج کوچمی ساردو؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین بشری؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


3. تهیه نقشه رویشگاه پتانسیل گونه Astragalus verus Olivier با استفاده از روش‌ رگرسیون لجستیک

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 42-55

مژده صفائی؛ مصطفی ترکش؛ مهدی بصیری؛ حسین بشری