نویسنده = حسینی اصل، امین
تعداد مقالات: 1
1. تخمین درصد پوشش گیاهی منطقه خشک ایران مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه شیطور، بافق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-38

روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی