نویسنده = کارگر، رجبعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارجحیت غذایی یوز آسیایی Acinonyx jubatus venaticus در پناهگاه حیات‌وحش نایبندان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-52

باقر نظامی بلوچی؛ هومن جوکار؛ رجبعلی کارگر؛ بهاره زاهدیان