نویسنده = معتمدی، جواد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاخص های کیفیت علوفه چند گونه مرتعی و مقایسه با حد بحرانی آن ها برای نیاز نگهداری واحد دامی چرا کننده در مراتع استپی سبزوار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-21

حسین ارزانی؛ یاسر قاسمی آریان؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل فیله کش؛ مهدی معمری


2. بررسی کیفیت علوفه و نیاز روزانه معادل واحد دامی چرا کننده درمراتع ندوشن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-11

حسین ارزانی؛ فرزانه خجسته؛ جواد معتمدی؛ ناصر باغستانی میبدی