نویسنده = خجسته، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت علوفه و نیاز روزانه معادل واحد دامی چرا کننده درمراتع ندوشن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-11

حسین ارزانی؛ فرزانه خجسته؛ جواد معتمدی؛ ناصر باغستانی میبدی