نویسنده = سلطانی نژاد، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در طرح‌های بیابان‌زدایی با استفاده از تکنیک‌های Remote Sensing-GIS

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 153-165

محمود سلطانی نژاد؛ محمد جعفری؛ علی اکبر نوروزی؛ سید اکبر جوادی