نویسنده = قنبری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل امرژی نظام کشت انگور یاقوتی سیستان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-84

شیر علی کوهکن؛ احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری