نویسنده = کیانیان گل افشانی، محمد کیا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نانوذرات دی‌اکسید سیلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرتعی بروموس کوپه‌داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-9

ریحانه عظیمی؛ غلامعلی حشمتی؛ محمد کیا کیانیان گل افشانی؛ حسن فیضی