نویسنده = اسماعیل خالقی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-56

هستی میناوی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ مختار حیدری؛ اسماعیل خالقی