نویسنده = جعفری، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-38

فرزانه جعفری؛ داود کرتولی نژاد؛ مجتبی امیری؛ معصومه شایان مهر؛ محمد اکبریان