نویسنده = جلالی، سید غلامعلی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تلقیح باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تحمل به شوری نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait.)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-94

محمد بهمنی؛ سید غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی


2. بررسی بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait) در دوره‌های مختلف آبیاری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-38

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احسان ساداتی


3. اثر هالوپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی لگجی (Capparis spinosa var. parviflora)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-83

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری