نویسنده = اکبری، غلام‌عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) به تنش خشکی انتهای فصل بر اساس برخی صفات زراعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

داود افیونی؛ ایرج اله‌دادی؛ غلام‌عباس اکبری؛ گودرز نجفیان